O Mnie

Beata Maria Bublewicz

(ur. 26 lutego 1975 r. w Olsztynie ) – Prezes Fundacji im. Mariana Bublewicza, olsztynianka, posłanka na Sejm V, VI i VII kadencji z listy Platformy Obywatelskiej. Jest mamą, ma syna Grzegorza.

Szanowni Państwo,

Po raz pierwszy, posłanką na Sejm RP z regionu warmińsko-mazurskiego z listy Platformy Obywatelskiej zostałam w 2005 roku, następnie w 2007, 2011 i 2015 roku. Obecnie sprawuję funkcję Prezesa Fundacji, której podstawowym celem jest wspieranie finansowe Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza w Olsztynie.

W Sejmie pełniłam funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Spraw Wewnętrznych, od początku działalności poselskiej, nieprzerwanie bylam członkinią Komisji Spraw Zagranicznych. W 2011 roku powołałam pierwszy w historii Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, któremu do 2015 przewodniczyłam. Byłam  także przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu na rzecz Tybetu, członkinią Polsko- Indyjskiej i Polsko-Argentyńskiej Grupy Parlamentarnej, pracuję również w Parlamentarnej Grupie ds. Autyzmu oraz Polsko-Izraelskiej Grupie Parlamentarnej. W 2002 r. ukończyłam studia w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek: socjologia, public relations), uzyskując tytuł magistra socjologii oraz w 1999 r. studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (filologia angielska), które ukończyłam z tytułem licencjata. Posiadam także certyfikat specjalizacyjny z zakresu public relations. Jestem także absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Olsztynie, w klasie fortepianu.

Prywatnie

Zostałam laureatką Przepustki Literackiej Miesięcznika „Zwierciadło” za tekst zatytułowany „Listy”, poświęcony mojemu zmarłemu tragicznie w 1993 roku Tacie, wybitnemu kierowcy rajdowemu Marianowi Bublewiczowi. W maju 2005 r. wydałam książkę poświęconą pamięci Taty – „6. bieg. Wspomnienia o mistrzu rajdowym Marianie Bublewiczu”. Całkowity dochód ze sprzedaży tej i dwóch kolejnych edycji książki przeznaczyłam na potrzeby olsztyńskiej szkoły mistrzostwa sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza.

Jestem pasjonatką motocykli, jogi oraz zdrowego odżywiania. Relaksuję się słuchając muzyki, czytając książki, oglądając filmy. Uwielbiam podróże i sport – jeżdżę na nartach i gram w golfa.

Działalność publiczna i poglądy

W mojej działalności poselskiej najbardziej skupiam się na 3 obszarach: bezpieczeństwie na drogach, wychowaniu poprzez sport dzieci i młodzieży i prawach człowieka.

Jestem inicjatorką zmian przepisów ruchu drogowego i będę o to walczyła aż do osiągnięcia skutku, aby pieszy był w szczególny sposób chroniony. Tak jak jest w wielu państwach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych chcę, aby kierowca, który dostrzega osobę zbliżającą się do przejścia dla pieszych miał bezwzględny obowiązek zatrzymać samochód i ustąpić jej pierwszeństwa. Bo piesi, to my wszyscy, nasze dzieci, nasi rodzice, dziadkowie, osoby niepełnosprawne. Dzięki takim przepisom we Francji, Niemczech, Czechach, Szwecji, Wielkiej Brytanii i wielu innych krajach do potrąceń pieszych dochodzi znacznie rzadziej. A w Polsce? Co 8 godzin w różnych miejscach ginie pieszy. Trzeba wreszcie z tym skończyć! Mam głęboką nadzieję, że w 2015 roku dzięki poparciu pań posłanek i panów posłów uda nam się zmienić przepisy, by jak powiedział prezydent Bill Clinton: „nikt nie umierał zanim nie nadejdzie jego czas”.

Jestem inicjatorką kampanii Golden Rules. Golden Rules to program podjęty przez Międzynarodową Federację Samochodową FIA oraz firmę Michelin w 2011 roku, w ramach międzynarodowej kampanii FIA Action for Road Safety. Jest to zbiór 10. najważniejszych zasad, którymi powinien kierować się każdy użytkownik drogi, aby podróżować bezpiecznie. W Polsce, dodaliśmy do nich jeszcze dwie zasady: „Pieszy zawsze pierwszy” oraz „Nie parkuję na kopercie”.

W 2011 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję inicjującą Dekadę Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2011-2020. Jej przesłanie brzmi: „Razem możemy ocalić milion istnień ludzkich”, a jej cel to zahamowanie wzrostu, a następnie zmniejszenie liczby śmiertelnych wypadków na drogach w skali globalnej.

Od początku funkcjonowania inicjatywy mam przyjemność pełnić funkcję Społecznego Koordynatora Krajowego Dekady Działań BRD w naszym kraju.

Za zaangażowanie w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa drogowego i stworzenia koalicji instytucji, organizacji pozarządowych, firm i osób dla przeprowadzenia aktywności związanych z Dekadą Działań ONZ na rzecz BRD w Polsce i objęcie funkcji Koordynatora Dekady BRD w Polsce w listopadzie 2011 r. otrzymałam Nagrodę Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Jestem także autorką ogólnopolskiego programu „Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży”, który w 2014 roku obchodził 5. lat swojego istnienia. To jedyny taki program, który do dziś swoim zasięgiem objął już 10 województw i skorzystało z niego ponad 30 tys. dzieci i młodzieży. Suma środków przeznaczonych dotychczas na realizację programu wyniosła ponad 80. mln zł.

Drugi mój program, to „Zwierzak za kierownicą” skierowany do najmłodszych, w którym – w 3.edycjach - wzięło udział 30 tys. dzieci z całej Polski. Poprzez zabawę i humor uczymy dzieciaki bezpiecznych zachowań na drodze. Honorowy patronat nad konkursem objęła Pani Prezydentowa Anna Komorowska.

W Sejmie zajmuję się także prawami człowieka oraz pomocą rozwojową dla najbiedniejszych krajów. W lutym 2015 r. zostałam wybrana wiceprzewodniczącą Delegacji Parlamentarnej RP do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, a w marcu 2015 r. przewodniczącą Podkomisji stałej do spraw wykonywania przez Polskę wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Działalność społeczna

W 2000 roku założyłam fundację na cześć mojego Taty - Fundację im. Mariana Bublewicza (www.bublewicz.pl). Od początku działalności Fundacja wspiera finansowo Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza w Olsztynie, gdzie kształci się blisko 200 utalentowanych młodych sportowców.

Niedawno Fundacja podjęła wyzwanie powołania do życia stacjonarnego Ośrodka Rehabilitacyjnego im. Mariana Bublewicza, przeznaczonego dla osób poszkodowanych w wypadkach drogowych.