Co robię

Zwierzak za kierownicą

Jako Społeczny Koordynator Krajowej Dekady BRD w Polsce zainicjowałam konkurs dla dzieci i młodzieży o nazwie „Zwierzak za kierownicą”. Zadedykowałam go swojemu tacie, kierowcy rajdowemu Marianowi Bublewiczowi, by upamiętnić Jego osobę w dwudziestą rocznicę tragicznej śmierci.  Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych i odbywa się w dwóch odsłonach: plastycznej i literackiej.

więcej...

Golden Rules - 10 Złotych Zasad Bezpiecznej Jazdy

Golden Rules to zbiór najważniejszych 10. Złotych Zasad, którymi powinien kierować się każdy użytkownik drogi, aby podróżować bezpiecznie. W Polsce, dodaliśmy do nich jeszcze dwie zasady: „Pieszy zawsze pierwszy” oraz „Nie parkuję na kopercie”.

więcej...

Prawa człowieka

Prawa człowieka są uniwersalnymi prawami moralnymi o fundamentalnym charakterze, są przyrodzone i należą się człowiekowi JAKO TAKIEMU z samej jego natury od momentu jego narodzin.

Czytaj więcej..

Sport przeciw agresji

Jestem inicjatorką jedynego w Polsce programu, w ramach którego już 5. rok ściśle współpracuje ze sobą 5 ministerstw. Udało nam się wykorzystać środki unijne do zajęć z wychowania poprzez sport i skierować je do najbardziej potrzebujących. Kiedy na Warmii i Mazurach zaczynaliśmy program pilotażowy, wówczas nie wiedzieliśmy, że po 5. latach skorzysta z niego ponad 30 tys. dzieci z 10. województw, a środki jakie zostaną na niego przeznaczone, przekroczą 80 mln. złotych. 

Czytaj więcej...

Rozwój kobiet

Powodem decyzji o powstaniu Konwencji jest zauważenie faktu, że zjawisko przemocy  związane jest z płcią, bowiem ofiarami przemocy są najczęściej kobiety. Przemoc wobec kobiet - naruszenie praw człowieka oraz forma dyskryminacji kobiet, w tym wszelkie akty przemocy ze względu na płeć, które prowadzą lub mogą prowadzić do fizycznej, seksualnej, psychologicznej (zastraszanie, naciski, groźby), ekonomicznej szkody lub cierpienia kobiet (w tym również groźby takich aktów), sytuacje przymusu lub arbitralnego pozbawienia wolności, zarówno w życiu publicznym, jak i prywatnym.

więcej...