Zwierzak za kierownicą

 

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia każdego roku na drogach ginie około 1,3 mln osób, a od 20. do 50. mln zostaje rannych, z czego około 5 mln do końca życia nie odzyskuje sprawności. Wypadki drogowe znalazły się na dziewiątej pozycji listy przyczyn śmierci na świecie. Jeśli utrzymają się obecne negatywne tendencje w tym względzie, to do 2020 r. wypadki przesuną się na trzecie miejsce wspomnianej listy.


Mając to na uwadze, Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję inicjującą Dekadę Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2011-2020. Jej przesłanie brzmi: „Razem możemy ocalić milion istnień ludzkich”, a jej cel to zahamowanie wzrostu, a następnie zmniejszenie liczby śmiertelnych wypadków na drogach w skali globalnej. Podstawowym założeniem projektu jest dążenie do zintegrowania działań wielu organizacji i instytucji, które dotychczas realizowały swoje zadania osobno.
W Polsce, podobnie jak w pozostałych 92 krajach uczestniczących w projekcie, jego inauguracja miała miejsce 11 maja 2011 roku. Od początku jego funkcjonowania mam przyjemność pełnić funkcję Społecznego Koordynatora Krajowego Dekady Działań BRD w naszym kraju.

Jako Społeczny Koordynator Krajowej Dekady BRD w Polsce zainicjowałam konkurs dla dzieci i młodzieży o nazwie „Zwierzak za kierownicą”. Zadedykowałam go swojemu tacie, kierowcy rajdowemu Marianowi Bublewiczowi, by upamiętnić Jego osobę w dwudziestą rocznicę tragicznej śmierci. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych i odbywa się w dwóch odsłonach: plastycznej i literackiej.

Celem konkursu jest upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpiecznych zachowaniach na drodze oraz o konieczności ochrony przyrody. Poprzez konkurs chcieliśmy dać szansę najmłodszym na przedstawienie swoich własnych propozycji zmian w otaczającym ich świecie, promując przy okazji nasze narodowe piękno przyrody – w szczególności Puszczę Białowieską.

Dzięki współpracy z samorządami w akcję udało się zaangażować setki szkół i przedszkoli. Honorowy patronat nad konkursem objęła małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska, a stałego wsparcia udzielają Ministerstwa: Infrastruktury i Rozwoju, Edukacji, Sprawiedliwości, a także Komenda Główna Policji oraz Rzecznik Praw Dziecka. Popularność konkursowi zapewniają między innymi znane osobistości jak choćby Rafał Sonik pierwszy Polak na podium Rajdu Dakar (propagujący hasło: „Daj przyquad – nie niszcz lasów!”), Kajetan Kajetanowicz mistrz Polski w rajdach samochodowych, Michał Rusinek poeta i literat, Grzegorz Kazdepke bajkopisarz czy przyrodnicy Tomasza Samojlik i Adam Wajrak.

Podczas dwóch edycji konkursu wzięło w nim udział ponad 30 tysięcy dzieci, nadesłano ponad 1700 prac. Uczestnicy konkursu mięli jedno zadanie: napisać żartobliwy wiersz lub stworzyć plakat i swoją pracą przekonać innych, że należy troszczyć się o bezpieczeństwo własne i pozostałych użytkowników dróg.

Bo przecież kierowcy, piesi, rowerzyści i motocykliści są jedną drużyną, która razem gra o wspólne zwycięstwo.

Dodatkowy walor wychowawczy zabawy to nauka współdziałania przy tworzeniu prac konkursowych, a przez to uświadomienie dzieciom, że każdy z nas – uczestnicząc w ruchu drogowym – podejmuje indywidualnie decyzje, które dotyczą także innych użytkowników dróg. Właściwa decyzja owocuje wygraną wszystkich uczestników ruchu, a w kontekście konkursu staje się szansą na zdobycie nagrody dla całej klasy czy grupy przedszkolnej.

Więcej o konkursie przeczytacie na oficjalnej stronie internetowej www.zwierzakzakierownica.eu.